Entries by WW

Internetowa wycena mieszkania – nie daj się nabrać

Klienci często pytają mnie o wyceny majątkowe przez Internet. Współcześnie coraz więc usług możemy realizować w sieci, np. transakcje bankowe, ale operaty szacunkowe wymagają wizji lokalnej. Nosząc się z zamiarem kupna mieszkania czy działki, pierwszą czynnością którą podejmujemy jest obejrzenie wymarzonej nieruchomości. Szczególną uwagę zwracamy wówczas na: lokalizację, stan techniczny budynku, standard wyposażenia mieszkania, sąsiedztwo, […]

Cele sporządzania operatów szacunkowych

Do najczęściej spotykanych na rynku wycen nieruchomości należą niżej wymienione: Wycena wartości nieruchomości dla celów kupna – sprzedaży ( zarówno dla stron transakcji jak i Urzędu Skarbowego dla naliczenia podatku od czynności cywilno – prawnych ) Ustalenie wartości nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy ( zabezpieczenie kredytu hipotecznego wymagane przez banki ) Oszacowanie wartości nieruchomości […]

Etyka w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego

Po raz kolejny standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych dotyczące zasad wyceny – a raczej zasad etycznych obowiązujących rzeczoznawców zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej – zostały złamane. Medialne zamieszanie wokół zawodu, tym razem po prywatyzacji „gruntów kościelnych” to „afera reprywatyzacyjna” w Warszawie. Dowodzi ona dobitnie, że w gronie rzeczoznawców wykonujących aktywnie zawód i sporządzających operaty szacunkowe, w […]

Teltech

Zlecenie dla spółki Teltech należącej do grupy Orange obejmowało wycenę prawa służebności przesyłu w Szczyrku – Skrzyczne. Celem wyceny było ustalenie kwoty odszkodowań dla właścicieli działek leżących na trasie wyciągu krzesełkowego od stacji początkowej Szczyrk do stacji końcowej Skrzyczne. Długość odcinka na którym prowadzone były wyceny to 1242 metry, teren górzysty.

PKS (oddział Bartoszyce)

Przygotowanie analizy due dilligence w związku z prywatyzacją oddziału PKS w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie). Opracowanie obejmowało analizę aspektów prawnych, finansowych i majtkowych związanych z prowadzoną działalnością. Składowym elementem była wycena wartości firmy oraz posiadanych przez nią nieruchomości.

Energomontaż Będzin

Działania związane z wyceną nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych. Dodatkowo przeprowadziliśmy wycenę wartości wydzielonej części przedsiębiorstwa Energomontaż w Będzinie dla celów prywatyzacji. Wycena ta obejmowała ustalenie wartości nieruchomości oraz środków trwałych i wyposażenia stanowiącego przedmiot transakcji.

Banimex

Wycena wartości nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych budynkami administracyjno-biurowymi oraz hotelowym. Ponadto w zakres wycen weszła wycena obiektu mostowego o konstrukcji stalowej, masie 270 ton i długości 159 metrów. Zlecenie obejmowało także wycenę maszyn i urządzeń (dźwigi, żurawie samojezdne, wibratory, walec i samochody ciężarowe) w celach zabezpieczenia gwarancji należytego wykonania robót.