Wycena nieruchomości

Wyceny mieszkań, domów, gruntów w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy oraz w celu sprzedaży. Tworzymy operaty szacunkowe w oparciu o Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych oraz wytyczne PTRM.

Wycena przedsiębiorstwa

Przygotowujemy operaty szacunkowe niezbędne w ustalaniu wartości przedsiębiorstw w celu sprzedaży, pozyskania finansowania inwestycyjnego ze źródeł zewnętrznych oraz w celu zapewnienia płynności finansowej.

Inne wyceny

Wykonujemy wyceny wartości utraconych korzyści dochodzonych przed sądem oraz wyceny prawa służebności przesyłu na rzecz uzyskania odszkodowania. Operaty szacunkowe spełniają wymogi określone przez ustawodawcę oraz standardy zawodowe.

Analiza finansowa

Opracowujemy analizy due dilligence na potrzeby sprzedaży przedsiębiorstw,  analizy controllingowe działalności operacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz analizy finansowe wymagane przy pozyskiwaniu środków unijnych.

Opinie naszych klientów

Wykonywane prace cechował pełen profesjonalizm przejawiający się:  rzetelnością, kompleksową oraz wielowymiarową wiedzą a także dużym zaangażowaniem wykonawcy. Złożony wniosek został przyjęty przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie bez jakichkolwiek uwag czy zastrzeżeń ze strony urzędu.

Zsolt Fekete
Zsolt FeketePrezes Zarządu Algotech Polska

Podstawowym obszarem działań było kompleksowe wdrożenie systemu kontrolingu oraz wyceny majątku spółki. W czasie realizacji kluczowego dla firmy projektu, Janusz Wolny wykazał się głęboką wiedzą  i ogromnym doświadczeniem w dziedzinie kontrolingu. Duże znaczenie miało też jego zrozumienie procesów biznesowych zachodzących w spółce.

Bożena Nikiel
Bożena NikielProkurent Geko-Kart

W zakresie wyceny nieruchomości oraz szkód związanych z realizacją inwestycji liniowych, potwierdzamy profesjonalną jakość, dobrą organizację oraz terminowość realizowanych zleceń, rekomendujemy spółkę, jako sprawdzonego partnera.

Włodzimierz Dostatni
Włodzimierz DostatniTP SA (Orange) Dyrektor Regionu Południowego

Zakres zrealizowanych zleceń obejmował między innymi: wyceny wartości utraconych korzyści dla celów postępowania sądowego oraz ocenę due diligence oddziału PKS w Bartoszycach, składającą się z: analizy potencjalnego ryzyka, oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz wyceny wartości firmy. Wykonywane prace charakteryzowały: terminowość,  rzetelność, oraz  duże zaangażowanie.

dr Joanna Ożarowska
dr Joanna OżarowskaPolski Instytut Prawa

Zrealizowane projekty

,

Shell Polska

Wyceny gruntów pod stacje benzynowe na terenie województwa…
,

TP SA (Orange)

Wyceny odszkodowań z tytułu prowadzonych robót liniowych na…

Poznaj nas

Janusz Wolny

Janusz Wolny

Certyfikowany rzeczoznawca majątkowy

Posiadam bogate doświadczenie rzeczoznawcy majątkowego - uprawnienia do wykonywania zawodu o numerze 2552, nadane w 1997 roku. Zrealizowałem ponad 200 wycen dla klientów indywidualnych oraz firm.

© Copyright - Lege Artis