Usługi księgowe

Księgi handlowe (pełna księgowość)

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
 • rozliczanie podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji CIT
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby zarządu oraz dla banków
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków
 • i strat, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed US i ZUS

Księga przychodów i rozchodów (księgowość uproszczona)

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy i sporządzanie deklaracji PIT
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed US i ZUS

Ryczałt, karta podatkowa

 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • rozliczanie podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji PIT
 • prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT
 • reprezentowanie przedsiębiorcy przed US i ZUS

Sprawy kadrowo – płacowe, ZUS i BHP

Zakres ofer0wanych usług:

 • zakładanie i prowadzenie teczek osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • organizowanie szkoleń wstępnych BHP oraz monitorowanie terminów przeprowadzania szkoleń okresowych
 • przygotowywanie umów pracownikami (o pracę, zlecenia i o dzieło)
 • sporządzanie zaświadczeń i świadectw pracy
 • sporządzanie listy płac
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • przygotowanie deklaracji PIT-11/ PIT-8B
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS
 • obliczanie składek ZUS, sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS
 • kontakt z US i ZUS

Dla przedsiębiorców planujących działalność w zakresie zarobkowego transportu drogowego rzeczy pojazdami powyżej 3,5 t oferujemy współpracę osoby z certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie rzeczy oraz pomoc w uzyskaniu licencji na świadczenie usług w zakresie zarobkowego transportu rzeczy.