Analiza finansowa

  • Analizy finansowe dla projektów dofinansowanych przez UE w ramach programów POIR oraz PARP
  • Analizy opłacalności, rentowności oraz wydajności produkcji i usług
  • Analizy controllingowe
  • Analizy due dilligence przedsiębiorstw przeznaczonych do sprzedaży lub prywatyzacji