Pytacie o koszt wyceny nieruchomości? Odpowiadamy!

Dla wielu osób koszt wyceny nieruchomości to kluczowy czynnik przy podjęciu decyzji o wyborze wykonawcy operatu szacunkowego. To zupełnie zrozumiałe, nikt nie chce wydawać dużych pieniędzy. Jednak dobry i rzetelny operat szacunkowy wymaga dobrego przygotowania rzeczoznawcy majątkowego. W poniższym poradniku przeczytasz jakich możesz spodziewać się kosztów w zależności od rodzaju nieruchomości.

Drugą część poradnika to analizy finansowe – na potrzeby projektów współfinansowanych przez programy rozwojowe UE (w szczególności POIR oraz PARP). Poruszamy także ciekawe tematy analiz rentowności oraz wydajności produkcji i usług.  Dla przedsiębiorców bardzo ciekawa jest sekcja poswięcona analizie due dilligence przeznaczonych do sprzedaży lub prywatyzacji.

Zapytaj o radę rzeczoznawcę majątkowego!

Masz pytanie dotyczące wyceny majątkowej lub pracy rzeczoznawcy majątkowego?
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

Janusz Wolny – tel. 604 932 178.

Wyceny majątkowe

Jakie dokumenty sa niezbędne do wyceny nieruchomości?

Zestaw dokumentów zależy od rodzaju wycenianej nieruchomości. Dla mieszkań – dokument potwierdzający prawo własności (np. akt własności), odpis księgi wieczystej jeśli jest założona, dokument potwierdzający powierzchnię lokalu. Dla nieruchomości zabudowanych dodatkowo aktualny wypis z rejestru gruntów, geodezyjna mapa ewidencyjna oraz księga wieczysta. Dodatkowo należy przedstawić innego dokumenty mogące mieć wpływ na wartość nieruchomości, np. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wątpliwości zapytaj rzeczoznawcę majątkowego o poradę.

Jak długo trwa wycena i sporządznie operatu szacunkowego?

Przygotowanie wyceny majątkowej może trwać od 3 do 10 dni. Czas wykonania zależy od jej zakresu, lokalizacji wycenianej nieruchomości, posiadanych dokumentów oraz dostępnych informacji o transakcjach sprzedaży. Przeciętny czas realizacji wynosi ok. 5 dni roboczych, ale w nagłych i ważnych przypadkach może zostać skrócony na życzenie Klienta.

Jaki jest koszt wyceny nieruchomości?

Koszty wyceny są uzależnione od rodzaju nieruchomości i jej lokalizacji. Jeśli interesuje Cię koszt wyceny mieszkania, domu lub gruntu sprawdź naszą ofertę. Koszty wyceny nieruchomości dla przedsiębiorstw są ustalane indywidualnie.

Od czego uzależniony jest koszt wyceny?

Decydującymi czynnikami wpływającym na koszt przygotowania wyceny majątkowej są powierzchnia nieruchomości, ilość wycenianych składników (np. ilość budynków) i lokalizacja na terenie kraju. Dodatkowo duża rolę odgrywa cel wyceny i uzależnione od niego stosowane podejścia, np. dla nieruchomości mogących generować przychody – oprócz podejścia porównawczego – zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych należy dodatkowo zastosować podejście dochodowe. W przypadku pytań nasz rzeczoznawca wyjaśni kluczowe kwestie oraz odpowie na wszystkie pytania Klienta.

Czy do wyceny konieczna jest wizja lokalna?

Zgodnie ze standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych oraz dobrymi praktykami wizja lokalna jest obowiązkowym elementem każdej wyceny majątkowej. Jej termin możesz umówić z naszym rzeczoznawcą w dogodnym dla Ciebie czasie. Ważna informacja – dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej stanowi załącznik do operatu szacunkowego.

Jaki zakres tematyczny obejmuje analiza due dilligence?

Analiza due dilligence obejmuje całość zagadnień związanych z działalnością i sytuacją firmy, np. analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wycena składników majątkowych, analiza zagrożeń wynikających z uwarunkowań prawnych (np. zawarte umowy z pracownikami, umowy z kontrahentami, inne) oraz wycena wartości firmy. Dodatkowo analiza obejmuje weryfikację potencjału rozwojowego firmy na podstawie zawartych umów ramowych i trendów gospodarczych.

Analizy finansowe

Jakie analizy finansowe są najbardziej popularne?

Istnieje wiele rodzajów analiz finansowych. W Lege Artis skupiamy się na dwóch kategoriach – analizach na potrzeby projektów unijnych oraz na controllingowych. Pierwsze z nich obejmują prognozy rachunku zysków i strat dla okresów wymaganych przy pozyskiwaniu środków z programów operacyjnych UE, badamy przepływy finansowe, wykonujemy analizę rentowności wdrażanych produktów i usług. Do drugiej grupy zaliczamy przygotowanie analizy rentowności, opracowanie rachunku zysków i strat w układzie kalkulacyjnym, analizy wydajności pracy i maszyn oraz stworzenie i monitoring KPI (kluczowe mierniki efektywności).

Jaki jest koszt przygotowania analizy finansowej dla potrzeb dofinansowania projektów?

Koszt jest warunkowany dostępnością danych i stopniem złożoności projektu. Warunki współpracy są ustalane indywidualnie z każdym przedsiębiorcą, w zależności od jego potrzeb i skali realizowanych działań. Ceny przygotowania analizy finansowej zaczynają się od 1 do 3 tys. zł.

Jaki jest koszt przygotowania analiz controllingowych?

Ze względu na długofalowy charakter współpracy koszt prowadzenia analiz controllingowych jest negocjowany indywidualnie w zależności od dostępności danych księgowych niezbędnych do budowy systemu controllingu oraz zakresu wprowadzanych rozwiązań. Skontaktuj się z nami i zapytaj o możliwe formy współpracy.