Wycena – inne rodzaje

Wyceny ograniczonych praw rzeczowych

Wycena prawa służebności przesyłu

Wycena prawa najmu i dzierżawy

Wyceny szkód wynikłych w trakcie prowadzenia robót budowlanych

Ustalenie wartości utraconych korzyści