Wycena przedsiębiorstwa

Posiadamy doświadczenie w obszarach:

  1. Ustalenie wartości przedsiębiorstwa
  2. Okreslenie wartości wydzielonej części przedsiębiorstwa
  3. Wyceny środków trwałych
  4. Wyceny maszyn i urządzeń
  5. Wyceny majątku dla zabezpieczenia gwarancji należytego wykonania robót