Wycena przedsiębiorstwa – cele, metody, podstawy prawne

Współczesna globalna gospodarka stawia przed zarządami firm określone i zarazem restrykcyjne wymagania. Jednym z nich jest wiarygodna wycena przedsiębiorstwa. Dobrze przygotowana analiza jest kluczowa w procesie kupna i sprzedaży firm.

NA KOŃCU TEJ STRONY KONIECZNIE SPRAWDŹ ZREALIZOWANE PROJEKTY

Wycena przedsiębiorstwa jest realizowana w celu określenia wartości firmy. Kluczowe jest zapewnienie metod oraz rozwiązań, które umożliwią obiektywne i zarazem bezstronne wskazanie wartości firmy. Najważniejsze zalecenia wyceny przedsiębiorstwa są zawarte w dokumencie określanym jako Nota Interpretacyjna Nr 5, która szczegółowo wskazuje ogólne zasady realizacji wyceny przedsiębiorstw. Określenie wartości jest realizowane, m.in. w następujących celach:

 • zakupu lub sprzedaży,
 • sprawdzenia zdolności kredytowej, czyli sprawdzenia możliwości spłaty kredytu przez przez podmiot wnioskujący,
 • łączenia lub podziału firm,
 • postępowania układowego,
 • w celu dochodzenia roszczeń lub spieniężania majątku firmy i zakończenia jej działaności ,
 • w związku z postępowaniem cywilnoprawnym,
 • ze względów podatkowych.

Zapytaj o szczegóły dotyczące wyceny przedsiębiorstw – tel. 604 932 178.

Wycena przedsiębiorstwa – oferta oraz cennik

Wszystkie opracowania poprzedzone są rzetelnymi konsultacjami oraz studiami warsztatowymi. W najlepiej pojętym interesie każdej ze stron jest poznanie uwarunkowań oraz kontekstu dla prowadzonej wyceny. Ceny za przeprowadzenie procesu wyceny przedsiębiorstwa oraz opracowanie stosownych dokumentów – zgodnie z formalnymi wytycznymi – są ustalane indywidualnie z każdym przedsiębiorcą.

Korzystając z 20 lat doświadczeń w realizacji złożonych projektów biznesowych oferujemy konkurencyjne stawki, dopasowane do charakteru i działalności Klienta.

Naszym Klientom proponujemy następujący zakres działań związany z wyceną przedsiębiorstwa

 1. Ustalenie wartości przedsiębiorstwa
 2. Określenie wartości wydzielonej części przedsiębiorstwa
 3. Wyceny środków trwałych
 4. Wyceny maszyn i urządzeń
 5. Wyceny majątku dla zabezpieczenia gwarancji należytego wykonania robót

Podstawy prawne i kluczowe regulacje wyceny firm

Realizując wyceny firm opieramy się na wytycznych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Organizacja opracowała kluczowy dokument zatytułowany Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Nota została przyjęta przez Radę Krajową PFSRM  w trakcie obrad 11 kwietnia 2011. Następnie została  dodana jako Nota interpretacyjna nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” (NI 5) do Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny.

Wybrane zrealizowane projekty – wycena nieruchomości i wycena przedsiębiorstwa

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami referencyjnymi oraz opiniami klientów. Ponieważ wyceny przedsiębiorstw są objęte klauzulami o poufności, możemy prezentować jedynie ich ogólny zarys. Dodatkowo prezentujemy wyceny nieruchomości realizowane dla wiodących firm na polskim i globalnym rynku.

ZOBACZ ZREALIZOWANE PROJEKTY

Zapraszamy do kontaktu – pierwsza konsultacja jest przeprowadzana nieodpłatnie.

Zapytaj o szczegóły dotyczące wyceny przedsiębiorstw – tel. 604 932 178

Wśród naszych klientów instytucjonalnych znajdują się firmy różnych wielkości oraz różnych branż. Zakres realizowanych prac obejmował wyceny wartości firm, wyceny majątku, maszyn i urządzeń, wycena prawa przesyłu, odszkodowania z tytułu prowadzonych robót liniowych, analizy due dilligence, wartości utraconych korzyści oraz wyceny nieruchomości.

 • Shell Polska
 • Orange Polska SA
 • TP Teltech
 • Polkomtel
 • Banimex SA
 • Polska Kompania Doradcza
 • Karena SA
 • Invico SA
 • Geko-Plast SA
 • Algotech Polska
 • Geko-Kart
 • Szpital Miejski w Piekarach Śląskich p.w. św. Łukasza
 • Polski Instytut Prawa