Shell Polska

Wyceny gruntów pod stacje benzynowe na terenie województwa śląskiego – lokalizacja zastrzeżona przez Zleceniodawcę.

Szczegóły projekty objęte klauzulą poufności.