TP SA (Orange)

Wyceny odszkodowań z tytułu prowadzonych robót liniowych na terenie Polski Południowej w związku z rozbudową sieci światłowodowych i central telefonicznych. Zakres wycen obejmował kilkanaście tysięcy działek w różnych lokalizacjach. Zlecenie obejmowało okres czterech lat.