Orientacyjna wycena nieruchomości – samodzielnie czy profesjonalnie?

W codziennej praktyce rzeczoznawcy majątkowego spotykam się od czasu do czasu z pytaniem o ustalenie orientacyjnej wartości nieruchomości. Dotyczy to na ogół sytuacji gdy zainteresowane osoby chcą ustalić wartość mieszkania lub domu w celu wzajemnych rozliczeń wewnątrz rodziny.

Sporządzenie takiej opinii oczywiście jest stosowane w praktyce wycen nieruchomości, należy jednak pamiętać, że dokument taki nie będzie przydatny do innych celów, np.: kredytu bankowego, czy też rozliczeń z urzędem skarbowym. Opinia taka nie jest bowiem honorowana przez te instytucje, ponieważ nie spełnia wymagań stawianych operatowi szacunkowemu zgodnie ze Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych.

Jak wyceniać nieruchomości

Próbując samodzielnie określić wartość nieruchomości np. do celów sprzedaży, najczęściej sięgamy do ofert sprzedaży publikowanych na stronach agencji pośrednictwa nieruchomości. Nic bardziej błędnego nie można w tej sytuacji zrobić, gdyż oferty te są jedynie przejawem indywidualnych wyobrażeń strony sprzedającej. W ostatnim czasie spotkałem się z sytuacją gdzie początkowa cena sprzedaży budynku jednorodzinnego w zabudowie szeregowej ustalona na 580 tys. zł, po kilku miesiącach oczekiwania i promowania na stronach internetowych została kilkukrotnie obniżana i sprzedana za 480 tys. zł, co stanowi opust 17% w stosunku do ceny bazowej. Sytuacja niecodzienna?

Jestem gotów twierdzić, że raczej standardowa, gdyż z moich własnych obserwacji wynika, że ceny ofertowe różnią się od transakcyjnych przeciętnie od 10 do 15%, a poziom obniżki zależy jedynie od poziomu desperacji obu stron transakcji. Zlecając sprzedaż nieruchomości pośrednikowi pamiętajmy, że w jego interesie nie zawsze leży rzetelne ustalenie ceny ofertowej i szybkie zbycie nieruchomości.

Zaufaj ekspertowi z uprawnieniami rzeczoznawcy majątkowego

Ustalając wygórowaną cenę należy liczyć się z sytuacją, gdzie w braku zainteresowania będziemy musieli ponosić dodatkowe koszty utrzymania nieruchomości, a w sytuacji konieczności spłaty zaciągniętego wcześniej kredytu bankowego na zakup nowego budynku, także koszty odsetek bankowych. Tak więc zamiast samodzielnie próbować szacować wartość nieruchomości, zlecajmy rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie jeśli nie operatu szacunkowego, to przynajmniej opinii o wartości nieruchomości.