Ocena potencjału inwestycyjnego nieruchomości – nowa aplikacja dla inwestorów

W październiku 2017 roku polska firma informatyczna uruchomiła nową specjalistyczną aplikację mającą na celu określenie potencjalnej atrakcyjności działek mogących być przedmiotem inwestycji.

 

Aplikacja ta ma w założeniu być pierwszą oceną i pokazywać podstawowe informacje dotyczące wskazanej działki na terenie całego kraju, takie jak: przeznaczenie w planie zagospodarowania, stan prawny, uwarunkowania środowiskowe, otoczenie, istniejącą infrastrukturę techniczną, możliwości komunikacyjne, kapitał ludzki, stan zagospodarowania działki i aktualny sposób jej użytkowania oraz co bardzo istotne i chyba najważniejsze, potencjalne zagrożenia związane z nieruchomością. Ma to być zbiór podstawowych informacji, które pozwolą przyszłemu inwestorowi bez zbędnych nakładów i straty czasu, ocenić atrakcyjność nieruchomości i podjąć decyzję o dalszych krokach.

Aplikacja idealna dla inwestorów

Istotnym elementem raportu jest opinia rzeczoznawcy majątkowego, dotycząca wyżej wymienionych elementów. Tak więc od doświadczenia i wiedzy rzeczoznawcy majątkowego już na wstępie zależeć może dalszy los inwestycji. Raportu nie należy jednak utożsamiać z wyceną nieruchomości, ponieważ operat szacunkowy zawiera wiele informacji, które nie występują w opinii i musi ponadto spełniać wiele wymagań formalnych obwarowanych standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. Jest to natomiast mały krok w kierunku opracowania czegoś na kształt raportu due dilligence z wyceny przedsiębiorstwa, wskazującego stan obecny oraz możliwe zagrożenia dla inwestycji, chociaż w formie bardzo uproszczonej i skróconej.

Jedną z pierwszych testowanych lokalizacji w Polsce będzie wybrany obszar na południu Polski, w okolicach którego zlokalizowanych jest wiele niezagospodarowanych terenów, mogących stanowić przedmiot inwestycji komercyjnych, a te jak wiemy będą szczególnie cenne dla regionu ze względu na kreowane nowe miejsca pracy.

Nasza firma Lege Artis Biuro Wycen i Analiz – jako jedyna na Śląsku spośród firm zajmujących się wyceną nieruchomości – bierze udział we wspomnianym projekcie. O rozwoju i wdrożeniu aplikacji poinformuję w kolejnych artykułach. Idea stworzenia aplikacji oceniającej działki gruntu moim zdaniem jest jak najbardziej słuszna i perspektywiczna. Udostępnienie takiego narzędzia na pewno ułatwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych.