Wycena wartości firmy a pandemia Covid 19

Czy wycena wartości firmy może być determinowana przez aktualną sytuację związaną z Covid19?Ograniczenia w działalności gospodarczej spowodowane pandemią (poza spadkiem przychodów
i pogorszeniem płynności finansowej) mają również wpływ na podejmowane decyzje zarządcze, dotyczące między innymi kwestii sprzedaży części udziałów bądź całej firmy.

Pytanie, na które postaram się odpowiedzieć nie brzmi jak wycenić firmę bo o tym pisałem we wcześniejszych artykułach, lecz kiedy sporządzić taką wycenę oraz czy spadek obrotów spowodowany pandemią ma wpływ na jej wartość?

Wycena wartości firmy i spadek obrotów przedsiębiorstwa

Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest przyjęcie założenia dla podejścia dochodowego, że wyceniana firma wygenerowała  w ubiegłym okresie rozliczeniowym dochód. W podejściu dochodowym jedną z metod wyceny jest kapitalizacja dochodu ekonomicznego. Wybrana forma dochodu np. zysk brutto, jest w zależności od warunków normalizowana na dzień wyceny. Podstawą normalizacji może być średnia wartość z ostatnich trzech lat lub osiągnięty wynik za ostatni zakończony rok.

Ideą takiego rozwiązania jest, że wycena określa wartość firmy w przeciętnych warunkach funkcjonowania. Zgodnie ze standardem zawodowym rzeczoznawców majątkowych „ Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” projekcja powinna obejmować okres poprzedzający fazę pełnej dojrzałości działalności operacyjnej charakteryzującą się osiąganiem stabilnych dochodów. Tak więc, spadek obrotów w bieżącym roku nie musi wpływać na szacowaną wartość firmy.

Rozpatrując wycenę w podejściu majątkowym, można stwierdzić, że wpływ koronawirusa na aktywa podmiotu, w szczególności na wartość środków trwałych przedsiębiorstwa również jest ograniczony. Wynika to z faktu, że rynkowa wartość majątku nie ulega w zasadniczy sposób zmianie przy jego podaży na przeciętnym poziomie.

Wartość rynkowa odporna na pandemię?

Wartość rynkowa nieruchomości nie jest szczególnie wrażliwa na wpływ pandemii, o czym świadczy jednostkowy poziom cen zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Pamiętać przy tym należy, że operat szacunkowy z wyceny wartości nieruchomości sporządzić może jedynie rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego. Ponieważ metoda skorygowanych aktywów netto obejmuje również zobowiązania, zachwianiu może ulec  poziom należności, w tym w szczególności poziom należności nieściągalnych, do czego Covid może się
w znacznym stopniu przyczynić.

Wracając do postawionego na wstępie pytania: wycena firmy w 2020 roku, pomimo szalejącej pandemii i jej gospodarczych konsekwencji nie musi oznaczać spadku wartości firmy. Wpływ taki będzie bardziej widoczny w przyszłym roku w wycenach realizowanych w podejściu dochodowym. Nie mają więc uzasadnienia dylematy: wyceniać teraz czy czekać na poprawę sytuacji ekonomicznej firmy. Na koniec przypomnienie: zarówno wartość firmy jak i wartość rynkowa nieruchomości nie jest jednoznaczna z ceną sprzedaży. Stanowi ona jedynie najbardziej prawdopodobną, możliwą do uzyskanie cenę na rynku i pełni funkcję informacyjna w prowadzonych negocjacjach handlowych.