Wycena firmy – czy tylko rzeczoznawca majątkowy?

Wycena firmy to temat rzeka. Jednak tym razem nie będę opisywał metod wyceny i kosztów jej sporządzenia, bo o tym była już mowa w poprzednich artykułach. Dzisiejsze rozważania dotyczyć będą kwestii ogólnych, związanych z osobą sporządzającą wycenę, czyli o rzeczoznawcy majątkowym. Otóż w świadomości zleceniodawców często pokutuje pogląd, że wycenę przedsiębiorstwa może sporządzić wyłącznie rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami państwowymi do szacowania wartości nieruchomości. Jeszcze lepiej, jeśli sporządzi ją biegły sądowy. Prawda jest jednak zupełnie inna.

Wycena przedsiębiorstw … „ nie jest objęta zakresem uprawnień rzeczoznawców majątkowych określonych w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami, co oznacza, że wycena przedsiębiorstwa nie stanowi przejawu działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Przepisy prawa nie zastrzegają wyceny przedsiębiorstw, jako domeny określonej grupy zawodowej, czynności te mogą wykonywać także rzeczoznawcy majątkowi, którzy występują w tym przypadku w roli specjalisty, eksperta lub doradcy … rozumiany jako osoba lub zespół osób posiadających odpowiednie kwalifikacje”.  Tyle o uprawnieniach mówi Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny.

Kto może wykonać wycenę firmy?

Wycenę firmy powinien sporządzić ekspert lub specjalista w tej dziedzinie, lecz nie są również sprecyzowane wymagania jakie powinien spełniać „ekspert, specjalista lub doradca”. Tak więc, raport z wyceny przedsiębiorstwa może sporządzić każdy kto jest ekspertem, lub za takiego się uważa.

Jak zwykle w życiu bywa, sytuacja taka nie tylko nie ułatwia życia potencjalnym zleceniodawcom lecz wręcz przeciwnie, bardzo ją komplikuje. Jak bowiem zweryfikować, czy osoba podejmująca się wyceny ma wiedzę i praktykę wystarczającą do wyceny firmy? Na dzień dzisiejszy, jedynym źródłem informacji są oceny wystawiane przez klientów w internecie na stronach firmowych rzeczoznawców majątkowych i firm konsultingowych. Warto również zapytać o referencje dotyczące sporządzonych wycen przedsiębiorstw, a nie tylko sugerować się sporządzonymi wycenami nieruchomości, bowiem jedno nie ma z drugim nic wspólnego.

Kolejnym tematem, na który należy zwrócić uwagę jest pisemna forma wyceny, a ściślej biorąc jej nazwa. Oficjalne nazewnictwo to raport z wyceny przedsiębiorstwa, ponieważ słowo „operat” jest zastrzeżone dla wyceny nieruchomości. Zlecając wycenę przedsiębiorstwa koniecznie ustalić należy zakres wyceny, a mianowicie czy jest to raport z pełnej wyceny czy wyceny uproszczonej. Ma to bowiem wpływ na pracochłonność i koszt wyceny, a w konsekwencji na wybór wykonawcy.