Wycena utraconych korzyści – w jakich sytuacjach i co obejmuje?

Tym razem kilka zdań o mało popularnej w polskich realiach wycenie, o której warto jednak pamiętać. Temat jest niezwykle ciekawy, więc zapraszam do lektury.

Utracone korzyści, czyli o utraconych zyskach z działalności gospodarczej

W jakich sytuacjach należne jest odszkodowanie? Dla zobrazowania sytuacji trzy przykłady:

  1. Przedsiębiorca po otrzymaniu zgody na otwarcie działalności gospodarczej, kupuje nieruchomość, instaluje linię technologiczną, zawiera umowy z odbiorcami. W tym momencie otrzymuje zmianę decyzji administracyjnej o pozwoleniu na prowadzenie działalności, spowodowaną protestem sąsiadów. Rzeczoznawca majątkowy sporządził operat szacunkowy z wyceny wartości nieruchomości, w którym wyliczył wartość zainwestowanych środków oraz utracony potencjalny zysk z działalności na podstawie podpisanych już umów z kontrahentami.
  2. Właściciel sieci sklepów podpisał umowę z właścicielem nieruchomości na wynajem pawilonu handlowego. Po kliku miesiącach wynajmujący postanowił zmienić warunki najmu i przy braku zgody na zmianę stawki czynszu wypowiedział umowę. Na podstawie osiąganych zysków w danej lokalizacji oraz poniesionych kosztów przeniesienia sklepu, rzeczoznawca majątkowy ustala w operacie szacunkowym wartość odszkodowania obejmującego zarówno poniesione koszty jak i utracone dochody.
  3. Producent wędlin zatrudnił handlowca, który po roku pracy otwarł własną firmę handlową, wykorzystując do tego wypracowane w ciągu roku kontakty handlowe, korzystając w międzyczasie z samochodu służbowego oraz pobierając wynagrodzenie etatowe. W sytuacji nieuczciwej konkurencji producent wędlin ustalił na podstawie operatu należną mu kwotę odszkodowania.

Co obejmuje wartość utraconych korzyści?

Podsumowując należy stwierdzić, że wartość utraconych korzyści obejmuje nie tylko potencjalny, nieosiągnięty dochód, lecz również poniesione i udokumentowane koszty. We wszystkich tych sytuacjach sprawy trafiły do sądu w celu dochodzenia praw majątkowych, oczywiście z różnym skutkiem. Istotne jest jednak, że każdy obywatel ma prawo do dochodzenia swoich racji, pod warunkiem że potrafi je udokumentować. Zlecając rzeczoznawcy wycenę wartości utraconych korzyści pamiętać należy, że nie każdy rzeczoznawca majątkowy ma odpowiednie do tego celu kwalifikacje, nie jest to bowiem wycena, która wchodzi w zakres uprawnień państwowych, nadawanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.