Aplikacja NewMap – wsparcie inwestora

W poniższym artykule omówię pokrótce nową aplikację przyspieszającą i ułatwiającą podejmowanie decyzji potencjalnym inwestorom o zakupie nieruchomości, głównie komercyjnych, w tym niezabudowanych a przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje.

Jako rzeczoznawca majątkowy działający na terenie Śląska od 25 lat, przyznać muszę, że raport tworzony przez NewMap, zrobił na mnie duże wrażenie, nie tylko jako na osobie biorącej udział w projekcie, lecz patrzącej na temat bezstronnie poprzez jego zawartość i wartość merytoryczną.

Aplikacja dla deweloperów i inwestorów

NewMap jest usługą przeznaczoną dla deweloperów i inwestorów wyspecjalizowanych w rynku nieruchomości. Jej zadaniem jest wspomaganie procesu podejmowania decyzji dotyczących obrotu nieruchomościami. Jednym słowem kupić czy nie, jeśli tak to jakie występują ograniczenia i ryzyko związane z nieruchomością.

Posługując się aplikacją internetową użytkownicy mogą w dowolny sposób konfigurować zakres raportu, jaki otrzymają w ramach usługi. Punktem wyjścia jest wskazanie na mapie działki, której dotyczyć będzie analiza. W kolejnym kroku użytkownik określa jakie dane go interesują spośród kilkudziesięciu dostępnych zbiorów takich jak: ewidencja gruntów, uzbrojenie terenu, plany zagospodarowania, numeryczny model terenu, dane demograficzne, natężenie ruchu, sieć transportowa, analiza warunków gruntowych i hydrologicznych, mapy geologiczne, mapy osuwisk, obiektów górniczych, otworów wiertniczych, form ochrony przyrody lub ewidencji wydanych pozwoleń na budowę, wykaz działek w okolicy wystawionych na sprzedaż i wielu innych.

Profesjonalny rzeczoznawca ocenia nieruchomość

Poza wymienionymi informacjami klient w ramach standardowego pakietu otrzymuje ocenę przydatności inwestycyjnej nieruchomości firmowaną przez rzeczoznawcę majątkowego z uprawnieniami państwowymi. Klient może także zażyczyć sobie bardziej skomplikowanych opracowań obejmujących m.in. wycenę gruntów i nieruchomości zabudowanych, sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego w oparciu o wizję lokalną na analizowanej nieruchomości. Standardowo przygotowanie raportu trwa od 1 do 3 dni, również w wersji rozbudowanej, poszerzonej o wycenę w formie operatu szacunkowego.

Usługa z całą pewnością będzie przydatna dla podmiotów zainteresowanych zakupem nieruchomości dla celów inwestycyjnych, szczególnie że jest realizowana przez wyspecjalizowaną w tym celu firmę NewMap z Wrocławia, współpracującą z doświadczonymi rzeczoznawcami majątkowymi na lokalnych rynkach nieruchomości. Po szczegóły odsyłam zainteresowanych na stronę firmową spółki.