Wycena prawa służebności przesyłu – co to jest?

Wycena prawa służebności przesyłu – co to jest, kiedy i komu należy się wynagrodzenie?

Coraz częściej właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, spotykają się z potrzebą wyceny ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest służebność przesyłu. Podpisując zgodę operatorom dostarczającym media (np. : gaz, woda, telekomunikacja, energia elektryczna), na wejście na nasz teren i budowę infrastruktury  pamiętajmy, że w sytuacji gdy dana sieć czy urządzenie nie będzie nam bezpośrednio służyć, możemy domagać się wyceny i odpłatnego ustanowienia prawa służebności przesyłu.

Z praktyki codziennej wynika, że firmy projektowe opracowujące dokumentację techniczną inwestycji lub wykonawcy przed rozpoczęciem budowy, próbując ograniczyć koszty inwestycji raczej niechętnie wspominają o możliwości uzyskania wynagrodzenia za wyrażenie zgody i ustanowienie takiego prawa. Podobna sytuacja występuje gdy operator bezumownie wybudował w przeszłości swoją infrastrukturę na naszej nieruchomości. W obu przypadkach sposób obliczania oraz zakres wyceny reguluje standard „Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”.

Ważne – zapamiętaj!

Przed wyrażeniem zgody na budowę należy uzyskać szczegółową informację o lokalizacji planowanej infrastruktury,oraz musimy mieć świadomość, że pozostawiona na działce infrastruktura, może ograniczać swobodny sposób korzystania z nieruchomości a zatem mieć wpływ na przyszłą jej wartość.

Na koniec, pamiętajmy, że nieruchomość powinna zostać doprowadzona do stanu poprzedniego,a wszelkie szkody poniesione w trakcie budowy, również powinny być wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego i uregulowane przez operatora.

 

foto: pixabya.com