Internetowa wycena mieszkania – nie daj się nabrać

Klienci często pytają mnie o wyceny majątkowe przez Internet. Współcześnie coraz więc usług możemy realizować w sieci, np. transakcje bankowe, ale operaty szacunkowe wymagają wizji lokalnej. Nosząc się z zamiarem kupna mieszkania czy działki, pierwszą czynnością którą podejmujemy jest obejrzenie wymarzonej nieruchomości. Szczególną uwagę zwracamy wówczas na: lokalizację, stan techniczny budynku, standard wyposażenia mieszkania, sąsiedztwo, a w przypadku działki na ukształtowanie terenu, stan zagospodarowania oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ta sama zasada dotyczy sporządzania operatów szacunkowych. Teoretycznie wycena i sporządzenie operatu szacunkowego bez wizji lokalnej jest możliwa. Dysponując bazą danych transakcyjnych z danego regionu można określić wartość nieruchomości, jednakże będzie to wartość uśredniona, nie uwzględniająca atrybutów wycenianego mieszkania czy domu. Aby operat był rzetelny a określona w nim wartość realna oraz aby bank udzielający kredytu lub urząd skarbowy nie kwestionował wyceny, rzeczoznawca musi dokonać wizji lokalnej, uwzględniając w operacie szacunkowym indywidualne cechy nieruchomości.

Dodatkowo, dokumentując aktualny na datę wyceny stan nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy powinien sporządzić dokumentację zdjęciową z przeprowadzonej wizji. Dokumentacja zdjęciowa, chroni ponadto obie strony, zarówno rzeczoznawcę jak i właściciela nieruchomości przed ewentualnym kwestionowaniem stanu technicznego i prawidłowości wyceny. W  sytuacji gdy mamy zamiar kupić mieszkanie lub dom wymagający remontu jak udowodnić urzędnikowi urzędu skarbowego, że dom kupiliśmy przed remontem, w który zainwestowaliśmy kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych, a określona w operacie szacunkowym wartość jest właściwa?

Podsumowanie

Nie dajcie się nabrać – rzetelnych wycen nieruchomości nie można realizować za pośrednictwem Internetu. Dobry rzeczoznawca zawsze ogląda nieruchomość bo wtedy masz pewność, że twoja własność zostanie należycie wyceniona, nie poniesiesz strat i nie wplączesz  się w uciążliwe przepychanki z organami podatkowymi lub instytucjami finansowymi.

 

foto: pixabay.com