Czy wiesz jaka jest właściwa wycena mieszkania w Katowicach?

Zastanawiając się nad kupnem mieszkania patrzymy przede wszystkim na lokalizację, metraż i cenę. Podstawowym źródłem informacji, pozwalającym się zorientować na rynku nieruchomości są dla nas biura pośrednictwa i portale ogłoszeniowe – stąd najczęściej czerpiemy wiedzę o cenach mieszkań w danej okolicy i ich dostępności. I tu najczęściej pojawiają się wątpliwości: czy cena mieszkania nie jest przypadkiem za niska lub za wysoka, czy warto zainwestować w taką nieruchomość, kto udzieli mi prawidłowych informacji na ten temat, jaki jest stan prawny hipoteki? Na wszystkie pytania związane z rzeczywistą wyceną nieruchomości odpowie rzeczoznawca majątkowy – tylko on jest uprawniony do wydania profesjonalnej opinii.

Wycena Twojego wymarzonego mieszkania – co musisz wiedzieć?

Zanim zdecydujesz się na zakup lub sprzedaż nieruchomości skorzystaj z usług rzeczoznawcy majątkowego. Biuro nieruchomości tylko pośredniczy w procesie kupna i sprzedaży mieszkań. Cena proponowana przez pośrednika nie musi odzwierciedlać jego prawdziwej wartości – to tylko cena za jaką sprzedający lub kupujący są skłonni nabyć lub sprzedać nieruchomość. Rzeczoznawca majątkowy musi natomiast wydać bezstronną opinię o wartości majątku. Na wycenę nieruchomości składają się przecież nie tylko metry kwadratowe, ale również lokalizacja, wartość gruntu, poniesione koszty inwestycyjne, stan prawny, stan hipoteki itp. Przy wyborze rzeczoznawcy majątkowego, warto wziąć pod uwagę na jakim terenie prowadzi działalność. Dobry rzeczoznawca majątkowy powinien znać realia rynku, na którym świadczy usługi. Po zebraniu wszystkich dokumentów i dokonaniu oględzin mieszkania rzeczoznawca wyda opinię w postaci operatu szacunkowego, który jest dokumentem urzędowym i posiada moc prawną.

Co musisz przygotować aby rzeczoznawca wycenił nieruchomość?

Wszystkie dokumenty dotyczące nieruchomości (w zależności od tego czy jest to mieszkanie czy samodzielny budynek ich zestaw będzie się różnił), takie jak:

  • odpis z księgi wieczystej (wydawany przez sąd okręgowy) lub jej numer
  • wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali oraz mapa ewidencyjna, mapa zasadnicza (uzyskiwane w starostwie powiatowym właściwym dla położenia nieruchomości),
  • opracowania planistyczne – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy (wydawane przez urząd gminy),
  • dokumentacja budowlana – pozwolenie na budowę, dokumentacja projektowo-architektoniczna, pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych lub zgłoszenie obiektów do użytkowania,
  • umowy najmu, dzierżawy dotyczące wycenianej nieruchomości – o ile zostały zawarte,
  • inne (dokumentacja księgowa, inwentaryzacyjna, deklaracje podatku od nieruchomości, decyzje o wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, ekspertyzy techniczne)

Informacji na temat dokumentów potrzebnych do wyceny nieruchomości udzieli Ci rzeczoznawca. On również poinformuje Cię o przebiegu działań potrzebnych do ustalenia wyceny nieruchomości. Po przeanalizowaniu dokumentów oraz oględzinach nieruchomości rzeczoznawca przygotuje operat szacunkowy.

Dlaczego opinia rzeczoznawcy majątkowego jest niezbędna?

Decyzja o zakupie lub sprzedaży mieszkania to jedna z najpoważniejszych w życiu – niejednokrotnie decydujemy się bowiem na inwestycję wszystkich oszczędności lub długotrwałe zobowiązanie kredytowe. Nie powinniśmy decydować więc pod wpływem emocji, a w oparciu o rzetelnie zebrane informacje. Należy pamiętać o tym, że to my ponosimy konsekwencje w przypadku złej decyzji. Jeśli wartość nieruchomości będzie zawyżona lub zaniżona, albo po fakcie okaże się, że mieszkanie ma nieuregulowane kwestie prawne, dotknie to naszej kieszeni i może narazić nas na żmudne procesy sądowe.

Wizyta u rzeczoznawcy majątkowego to zabezpieczenie nie tylko przed podjęciem złych decyzji ale także przed niepotrzebnym stresem i negatywnymi konsekwencjami. Warto również pamiętać o tym, że biura nieruchomości tylko pośredniczą w procesie kupna i sprzedaży. Rolą pośrednika jest wynegocjowanie najkorzystniejszej oferty dla klienta, a nie wycena nieruchomości – nie posiada on stosownych uprawnień.Tylko rzeczoznawca majątkowy może dokonać wyceny i sporządzić dokument mający moc prawną – zawód ten regulowany jest ustawowo i wymaga nabycia uprawnień państwowych.

Na koniec – pamiętaj!

Warto pamiętać o tym, że rzeczoznawca majątkowy zajmuje się nie tylko wyceną mieszkań, ale także wyceną wartości gruntów, lokali usługowych i majątku ruchomego oraz wartości firm. Jeśli mamy więc jakiekolwiek wątpliwości lub obawy przy zakupie lub sprzedaży majątku lub chcemy zasięgnąć opinii w sprawach spadkowych – wizyta u specjalisty jest niezbędna.