Odszkodowanie za poniesione straty i szkody związane z budową infrastruktury – kiedy i dla kogo?

Rozważasz wyrażenie zgody operatorom dostarczającym media, np. gaz, woda, telekomunikacja, energia elektryczna? Wydając zezwolenie na wejście na Twój teren i budowę infrastruktury  pamiętaj, że w sytuacji gdy z budowanej infrastruktury nie będziesz korzystać w przyszłości , możesz domagać się wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W konsekwencji masz także prawo do odpłatnego ustanowienia prawa służebności przesyłu oraz co bardzo istotne, wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie w zależności od sytuacji może obejmować kilka elementów

  1. odszkodowanie za zniszczenia w trakcie budowy
  2. zmniejszenie wartości nieruchomości
  3. odszkodowanie za utrudnienia w normalnym korzystaniu z nieruchomości
  4. wartość utraconych korzyści

Sposób obliczania oraz zakres wyceny dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym reguluje między innymi standard  KSWS „Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych”.

Wyrażając zgodę na budowę urządzeń przesyłowych, należy w pierwszej kolejności ustalić czy wykonawca robót zobowiązuje się do naprawienia poczynionych ewentualnie szkód. Następnym punktem jest wypłata odszkodowania za ewentualne straty poniesione przez władającego nieruchomością. Jeśli takich adnotacji w otrzymanym piśmie nie ma, można warunkowo wyrazić zgodę, dopisując na przesłanym formularzu własne uwagi dotyczące wymienionych powyżej zastrzeżeń.

Podmioty gospodarcze opracowujące dokumentację techniczną inwestycji lub wykonawcy przed rozpoczęciem budowy, niechętnie wspominają o możliwości uzyskania wynagrodzenia za wyrażenie zgody i ustanowienie takiego prawa a także o obowiązku wypłaty odszkodowań.

Odszkodowanie a kwestie podatkowe

Przed wyrażeniem zgody na budowę należy uzyskać szczegółową informację o lokalizacji planowanej infrastruktury, oraz musimy mieć świadomość, że pozostawiona na działce infrastruktura, może ograniczać swobodny sposób korzystania z nieruchomości a zatem mieć wpływ na przyszłą jej wartość. Na koniec, pamiętajmy, że nieruchomość powinna zostać doprowadzona do stanu poprzedniego, a wszelkie szkody poniesione w trakcie budowy, czy utracone korzyści np. niezebrane plony, brak możliwości z zarobkowego korzystania z działki, również powinny być wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego.

Na koniec jeszcze jedna informacja: wypłacone odszkodowanie nie stanowi przychodu w sensie podatkowym, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.