Masz nieruchomość w Katowicach? Rzeczoznawca majątkowy pomoże Ci ją wycenić

Katowice to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc do życia. Chcąc sprzedać lub kupić mieszkanie w tym regionie na pewno przeglądasz ogłoszenia w internecie. Interesuje Cię przede wszystkim cena. Na wycenę nieruchomości składa się wiele czynników – nie tylko lokalizacja i ilość metrów kwadratowych.

Zadajesz sobie pytanie: ile warte jest to mieszkanie? Czy ma jakieś ukryte wady? Ile mogę na tym zyskać? Do kogo powinienem się udać po poradę? Podpowiadamy: znajdź rzeczoznawcę majątkowego, który ma doświadczenie w wycenach nieruchomości na rynku katowickim. Wycena zrobiona samodzielnie to nienajlepszy pomysł. Można stracić przy tym pieniądze, czas i narazić się na długotrwałe konsekwencje majątkowe i prawne.

Jak wycenić nieruchomość?

Wycena nieruchomości to skomplikowany proces, pod uwagę trzeba wziąć bowiem wiele czynników, takich jak: do kogo należy mieszkanie – ilu jest współwłaścicieli, czy mieszkanie posiada odrębną księgę wieczystą, a jeśli nie – na jakiej podstawie szacowana jest współwłasność, do kogo należą części wspólne, czy uregulowane są kwestie spadkowe, czy hipoteka jest czysta, ile jest warty grunt na którym nieruchomość jest postawiona i do kogo on należy. Przykładem może być mieszkanie w Katowicach – za ten sam metraż, w tej samej dzielnicy możemy zapłacić diametralnie różne pieniądze. Bardzo często przy zakupie mieszkania na kredyt, banki wymagają dokumentu poświadczającego wartość mieszkania. Podobnie jest przy sprzedaży – kupujący może zażądać przedstawienia faktycznej wyceny, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Brak fachowej wyceny może utrudnić proces kupna lub sprzedaży nieruchomości i przyznanie kredytu hipotecznego.

Kto powinien wycenić nieruchomość?

I tu dochodzimy do sedna – tylko rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do sporządzenia dokumentu wyceny, czyli operatu szacunkowego. Sporządzając wycenę nieruchomości rzeczoznawca majątkowy bierze na siebie odpowiedzialność prawną za poprawność wyceny. Kupujący lub sprzedający nieruchomość ma dzięki temu pewność, że nie zostanie skrzywdzony, ponieważ cena za którą kupił bądź sprzedał mieszkanie była nieuczciwa. Ważne jest również, że przy sporządzaniu operatu rzeczoznawca sprawdza stan nieruchomości oraz jej status prawny. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że mieszkanie nie ma ukrytych wad prawnych, które bardzo często prowadzą do dodatkowych rozpraw sądowych lub będą wymagały poniesienia kosztów finansowych w przyszłości.

Jak znaleźć dobrego rzeczoznawcę majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy powinien przede wszystkim posiadać odpowiednie wykształcenie i uprawnienia. Konieczne jest, aby posiadał wyższe wykształcenie, ukończone studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz zdany egzamin państwowy, uprawniający do wykonywania zawodu. Musi mieć również ukończone obowiązkowe praktyki zawodowe. Uprawnienia zawodowe nadawane są przez odpowiednie organy Ministerstwa Infrastruktury. Zawód rzeczoznawcy majątkowego regulują bowiem ustawy:

  • z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto warto sprawdzić czy rzeczoznawca działa lokalnie, to znaczy na ternie województwa, w którym planujemy inwestycję w mieszkanie. Dobry rzeczoznawca musi bowiem znać specyfikę lokalnego rynku nieruchomości. Więc jeśli planujemy zakup lub sprzedaż mieszkania w Katowicach, zwróćmy się po wycenę do rzeczoznawcy majątkowego z Katowic lub okolic. Dobry rzeczoznawca zbierze od nas wszystkie potrzebne dokumenty, dokona oględzin nieruchomości, zwróci nam uwagę na wszystkie kruczki prawne i pomoże nam podjąć decyzję o zakupie lub sprzedaży mieszkania. Koszt sporządzenia wyceny nieruchomości będzie na pewno niższy niż samodzielna próba oszacowania, ile jest warte mieszkanie czy dom. Pomoże też zidentyfikować potencjalne przeszkody prawne, które powinniśmy poznać, zanim zdecydujemy się na zakup lub sprzedaż mieszkania.

Dobry rzeczoznawca majątkowy to przede wszystkim bezpieczeństwo

W dobie dużej konkurencji na rynku mieszkaniowym bardzo często zdarzają się osoby i firmy, które próbują sprzedać nieruchomość po jak najwyższej cenie, ukrywając przed nami najważniejsze fakty, dotyczące stanu nieruchomości, historii poprzednich właścicieli, lub obciążeń, które ma na sobie obecnie wybrane przez nas mieszkanie. Aby zabezpieczyć się przed niepotrzebnymi kosztami, rozprawami sądowymi warto wystąpić do rzeczoznawcy majątkowego o wycenę nieruchomości. Dopiero wtedy, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez niego dokumentem, podjąć właściwą decyzję. Wartość mieszkania jest tak samo ważna jak świadomość, że nikt nas nieprzyjemnie nie zaskoczy i będziemy mogli w spokoju planować dalsze kroki.