Rzeczoznawca majątkowy – obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego

Sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny wartości nieruchomości opracowanego przez doświadczonego, rzetelnego rzeczoznawcę majątkowego, który stale podnosi swoje umiejętności,może nas uchronić przed popełnieniem kardynalnego błędu.

Dokument taki, pokaże nam np. wady prawne nieruchomości, służebności gruntowe obciążające nieruchomość  czy zwróci uwagę na planowane zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów sąsiednich.

Wysoka jakość przygotowanej wyceny majątkowej

Aby uniknąć popełniania błędów i zapewnić wysoką jakość operatów szacunkowych, wprowadzono obowiązek ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Jak zwykle w tego typu sytuacjach, już na etapie projektu, wywołało ono szereg komentarzy ( w tym Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych) i uwag dotyczących uprawnień do prowadzenia szkoleń, ich punktacji oraz sposobów ich realizacji.

Operat szacunkowy to istotny dokument nie tylko dla instytucji udzielającej kredytu lecz również dla potencjalnego właściciela nieruchomości. Zadbaj o to żeby został dobrze przygotowany – zleć pracę rzeczoznawcy z uprawnieniami, doświadczeniem ale i podnoszącego i uzupełniającego swoje kwalifikacje zawodowe. Jak sprawdzić czy ustawowy wymóg jest przez wybranego rzeczoznawcę majątkowego realizowany?

Jak sprawdzić czy rzeczoznawca majątkowy ma aktualną wiedzę?

Po prostu poprosić o przedstawienie  potwierdzenia odbycia szkolenia w ostatnim okresie. Świadectwa ukończenia kursów zawierające tematykę szkolenia oraz liczbę godzin, są bowiem wydawane przez instytucje je organizujące.

Masz wówczas gwarancję, że wszystko zostanie należycie przygotowane, operat sporządzony zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a Ty kupisz mieszkanie lub dom w dobrej, odpowiadającej rzeczywistości cenie, a podjęta decyzja będzie trafna bo oparta o solidną podstawę.