Energomontaż Będzin

Działania związane z wyceną nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych. Dodatkowo przeprowadziliśmy wycenę wartości wydzielonej części przedsiębiorstwa Energomontaż w Będzinie dla celów prywatyzacji. Wycena ta obejmowała ustalenie wartości nieruchomości oraz środków trwałych i wyposażenia stanowiącego przedmiot transakcji.