Banimex

Wycena wartości nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych budynkami administracyjno-biurowymi oraz hotelowym. Ponadto w zakres wycen weszła wycena obiektu mostowego o konstrukcji stalowej, masie 270 ton i długości 159 metrów. Zlecenie obejmowało także wycenę maszyn i urządzeń (dźwigi, żurawie samojezdne, wibratory, walec i samochody ciężarowe) w celach zabezpieczenia gwarancji należytego wykonania robót.