Jak wybrać rzeczoznawcę majątkowego – lokalizacja czy kwalifikacje?

Spotkałem się kiedyś z poglądem, że rzeczoznawca majątkowy powinien ograniczać się do wycen w rejonie swojego działania, rozumianym jako miejsce zamieszkania. Uzasadnieniem miała być znajomość lokalnego rynku. Moim zdaniem nic bardziej błędnego.

Kryterium wyboru rzeczoznawcy majątkowego

Kryterium podziału nie powinna być lokalizacja a kwalifikacje rzeczoznawcy majątkowego. Przykładem może być ostania wycena, którą realizowałem nie na terenie Katowic, Chorzowa, Bytomia czy innego miasta Górnego Śląska lecz w województwie mazowieckim. Przedmiotem wyceny była nieruchomość o przeznaczeniu produkcyjnym, na której prowadzono produkcję betonu. Otóż rzeczoznawca majątkowy, który wycenił nieruchomość, ustalił wartość w podejściu dochodowym, biorąc za podstawę dochód generowany z nieruchomości.

Podejście prawidłowe, lecz jako dochód przyjął zysk operacyjny ze sprzedaży betonu, czyli z działalności firmy a nie z nieruchomości ( przychody z wynajmu, reklam itp.) Różnica zasadnicza, która spowodowała trzykrotne zawyżenie wartości nieruchomości z 815 tys. zł do 2,6 mln zł, w stosunku do podejścia porównawczego. Nie był to jedyny kwiatek w operacie szacunkowym.

Następnym gwoździem była przyjęta stopa dyskontowa, która spowodowała, że okres zwrotu z inwestycji wyniósłby 14 lat. Kto z Was zainwestuje w nieruchomość, której zakup zwróci się po tylu latach?

Zanim wybierzesz eksperta

W tym miejscu kończę podsumowaniem i apelem: Szanowni Państwo, szukając rzeczoznawcy majątkowego weryfikujcie jego umiejętności a nie miejsce zamieszkania, bo może Was to drogo kosztować. Apel do rzeczoznawców: nie przyjmujcie zleceń, których nie potraficie zrealizować, bo narażacie  w ten sposób nie tylko klienta lecz i siebie.