Ile kosztuje wycena firmy i co wpływa na jej koszt?

Chcesz wiedzieć ile kosztuje wycena firmy? To jeden z pierwszych kroków, które podejmujesz jako przedsiębiorca przy wyborze rzeczoznawcy majątkowego. Przeczytaj tekst i dowiedz się, które czynniki wywierają kluczowy wpływ na koszt przygotowania wyceny przedsiębiorstwa. Niektóre z nich mogą Cię nieco zaskoczyć!

Ile kosztuje wycena firmy, oto jest pytanie, które nurtuje wielu właścicieli firm, prezesów, dyrektorów operacyjnych oraz dyrektorów finansowych. To poważne zagadnienie, które znacząco wpływa na politykę finansową firmy. Duża wartość firmy znacznie ułatwia zarządzanie i prowadzenie skutecznej polityki finansowej, a banki chętniej kredytują takie podmioty.

ZAPYTAJ O WYCENĘ FIRMY

tel. 604 932 178.

Ile kosztuje wycena firmy – kluczowe czynniki

  1. Zakres wyceny:
  • Zastosowane metody wyceny i ich ilość. W zależności czy jest to jedna czy może dwie metody np. dochodowa i majątkowa koszt będzie się znacząco różnił.
  • Wycena w podejściu majątkowym wymaga wyceny nieruchomości a więc sporządzenia nie tylko operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości ale też wyceny maszyn i urządzeń. Jeśli nieruchomości i środków trwałych jest sporo to koszt wyceny metodą skorygowanych aktywów netto będzie znacznie wyższy.
  • Wycena firmy w podejściu dochodowym jest mniej pracochłonna gdyż bazuje na danych finansowych i ich prognozie. Jest ona jednak podatna na subiektywne podejście rzeczoznawcy majątkowego. Dobrze jest więc wyceniać firmę w dwóch podejściach aby móc zweryfikować otrzymane wartości.
  1. Lokalizacja przedmiotu wyceny: wykonanie raportu z wyceny przedsiębiorstwa powinno być poprzedzone wizją lokalną na miejscu wyceny, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami dojazdu i noclegu. Można jednak znaleźć oferty na wycenę on line, jedynie na podstawie danych wpisywanych przez zlecającego wycenę do przygotowanej aplikacji, co oczywiście nie do końca jest właściwe.
  1. Wykonawca zlecenia: często duże i rozpoznawalne firmy zajmujące się tym tematem znacznie odbiegają cenowo od ich mniejszych konkurentów. Sytuacja ta wynika oczywiście z generowanych kosztów własnych np.: utrzymanie siedziby, personelu itd. Odwrotna sytuacja ma miejsce gdy zlecenie wykonywać ma mała firma, zwłaszcza bez doświadczenia. Wykonawca taki, chcąc za wszelką cenę zdobyć zlecenie zaoferuje cenę dumpingową, nie zdając sobie sprawy z zakresu pracy koniecznego do wykonania.

Wycena przedsiębiorstwa – cel wyceny ma znaczenie

  1. Cel wyceny– w sytuacji gdy celem jest zbycie udziałów przez jednego ze współwłaścicieli, wymagana jest szczególna dokładność i umiejętność „godzenia” stron. Polegać ona powinna na umiejętności uzasadnienia przyjętego sposobu wyceny, założeń oraz otrzymanego wyniku. Jeśli jedna ze stron zakwestionuje „ na starcie” przyjęte założenia, to wysoce prawdopodobne jest że zakwestionuje i otrzymaną wycenę a sprawa zakończy się kontr operatem i rozprawą sądową.

Odpowiedź na pytanie ile kosztuje wycena firmy nie jest prosta, ani jednoznaczna. Koszt wyceny firmy – w zależności od opisanych powyżej czynników – może się znacząco różnić. W związku z tym podawanie nawet przybliżonego kosztu wyceny przedsiębiorstwa jest obarczone sporym ryzykiem błędu.

Z własnych doświadczeń i zrealizowanych zleceń wynika, że wycena w podejściu dochodowym to koszt około 5-6 tys. zł, natomiast w podejściu dochodowym i majątkowym od 8 tys do 10 tys. zł netto. Wycena firmy posiadającej kilka nieruchomości oraz sto kilkadziesiąt środków trwałych to koszt około 12-16 tys.zł netto.

Koszt wyceny firmy – zapytaj jeśli nie wiesz

Jeśli masz pytania dotyczące zagadnienia jak wycenić firmę lub jeśli chcesz zapytać o wycenę takiej usługi, zapraszam Cię do kontaktu.

Wybrane wyceny przedsiębiorstw, które zrealizowałem [KLIKNIJ i ZOBACZ]

Jak wycenić firmę i na co zwrócić uwagę – krótki poradnik!

Zadzwoń i porozmawiajmy [KONTAKT]